2019 Honor Roll

Baoshi Yan
Cai Kai 蔡凯
Caizhi Xu 徐才志
CAO Yuqun 曹育群
CHEN Baowei 陈保伟
CHEN Bin 陈斌
CHEN Charles 
CHEN Jianfa 陈建发
CHEN Jindong 陈劲东
Chen Lu 吕琛
CHENG Guolin 
Cheng Lingfeng 
CHENG Yi 程艺
Chi Tang 汤驰
Dai Hui 
DENG Bihe 邓必河
DENG Yaobing 邓要兵
DONG Junbin 董俊斌
Du Junchen 杜俊忱
DU SenBei 杜森北
Duan Yi 段屹
Fan Ru 
Fengyuan Lai 赖锋源
FU Cong 傅聪
Fuqiang Wan 万富强
GUAN Huapeng 管华鹏
Guangxing Li 李广兴
HAN Guowen 韩国文
Hao Chen 陈豪
Haobo Xu 许浩波
HE Jianming 何剑鸣
Hongfeng Yang 杨宏峰
HU Jiankun HU Jiankun
HU Rongxiang 胡荣湘
HUANG Fang 黄方
HUANG Jiu-Qi 
HUANG Mouhui 黄谋辉
HUANG Senhua 黄森华
HUANG Xuqing 黄旭卿
HUANG Yana 黄亚楠
HUANG Zhongqiang 黄忠强
JIANG Guanhua Bonner 江冠华
JIANG Jiandong 姜建东
JIANG Shawn 江雄
Jiangquan Zhang 张江泉
Jianhui He 何剑辉
Jie Zhang & Tao Jiang 
Jin jiajia 金佳佳
junjun yu 俞俊俊
Ke Ning 宁可
KE Yao 
Kenny Xing 邢献武
Lei Li 李雷
Lei Niu 牛磊
Li Bing 
Li Mingzhe 李明哲
LI Yipeng 李轶鹏
LI Yunrui 李运睿
Li Zepeng 李泽鹏
Li Zhu 
Liangliang Cao 曹亮亮
Liling Gu 顾理玲
LIN Xintian 林新天
LIN Yingting 林颖婷
Linglin Yu
Liu Carolyn 
Liu Chang 
Liu Fang 
LIU Fuli 刘福丽
LIU Tantan 
LIU Wei 刘炜
Liu Xiang 
LIU Xin 刘昕
Liu Xinle 
LIU Zongyang 
LU Dawei 
Lu Kunxiong 卢坤雄
LUO Jiafu 骆稼夫
LV Qinqin 吕骎骎
Ma Lu 
MA Ning 马宁
Miao Shaobao 苗少宝
Mingzhe Yu 俞
Nie Lin 聂林
PAN Deng 潘登
Pei, Liming 
PENG Peng 彭鹏
Peng Qin 秦鹏
Qiang Hu 胡强
QIAO XU 徐峤
Qin Qin 
Qin Zou 邹青
Qing Wanying 卿婉莹
Qiong (June) Zhang 张琼
Ren Maotian 
Rong Xinhua 荣新华
Runlong Tang 汤润龙
Ruoxin Li 李若昕
Sean Zhang 张翔
SHE Min 佘敏
SHI Yang 施杨
Shihong Chi Chi
Shuangxing Dai 戴双星
Sida Li 李思达
Song Luan 
SU Riqi 苏日启
SU Yongjun 苏永军
SUN Dehui 孙德晖
SUN Guoxi 孙国喜
SUN Huanhuan 
SUN Ning 孙宁
Sun Qing 孙青
SUN Yan 孙彦
Tan Minghui 
TAN, Xuehuan 
TAO RUAN 阮焘
Thomson Reuters 
Tom Tang 
WANG Bin 
WANG Dongjie 王东杰
WANG Jinsong/FANG Kun 王劲松/方鲲
wang joy wang jieyu
WANG Junhua 汪军华
Wang Sophie 
WANG Xin 王昕
Wang Xinming 
WANG Yong 
Wang Yu 王宇
Wayne Zhou 周广闻
WEI Yi 
Weimin Zhou 周为民
WU Chen 吴晨
Wu Chenghao 
Wu Huawen 
WU Jianbing 
WU Jie 吴捷
WU Yudong, YU Tianning 吴宇栋, 俞天宁
Wynne WANG 王跃
Xi Lin 林曦
XIAO Qingjun 萧庆军
Xiaoge Su 
XIAOJU YU 俞小菊
Xiaonan JI 季晓南
Xie Meihui 
Xin Li via Falecie Family Foundation 李昕
Xing Xuan 
Xu Junwei 
Xun Cai 蔡循
YANG Yiruo, YU Tianyue 杨奕若,俞天越
Yao Qian 
Yaoyao Chen 陈摇摇
Yifan Liu 刘一凡
Yingying Zeng 曾莹滢
Yiyan Chen 陈贻研
YUAN Xu 袁旭
Yuan Zhang Zhang Yuan
ZENG Fan-Gang 曾凡钢
ZHANG Bing 张兵
ZHANG Bosheng 张博升
ZHANG Debing 张德兵
ZHANG Dongxin 张冬欣
ZHANG Jian 张健
ZHANG JINGYI 张靖怡
Zhang Ping 
Zhang Qingxing 张庆星
ZHAO Han 赵晗
ZHAO Jun 赵军
Zheng Yingsui 
Zhenguang Huang 
ZHU Chang 朱畅
ZHU Jun 祝均
Zhu Shuyang 
Zhuang Yuan 
Ziyuan Wang 王紫媛