2018 Jul-Dec Honor Roll

Anonymous

Baoshi Yan

BIN LIAN 连兵

Bodong Zhang 张博栋

CAO Youfu 曹友福

CAO Yuqun 曹育群

Chaoxing Lin 林朝兴

CHEN Baowei 陈保伟

CHEN Jianfa 陈建发

Chen Li 李辰

CHEN Tianbing 陈天兵

CHEN Xu

Chen, Charles

Chuanmin Hu 胡传民

Dai Hui

DENG Bihe 邓必河

DENG Yaobing 邓要兵

DING Zhongli 丁仲莉

DONG Yifei

Dongxian Yao

DU SenBei 杜森北

Du Yingzhou 杜英洲

Evelyn Sun 孙汝佳

Fan Hua-Jun

Forrest, Jean 林菁

GAO Yongjian

Ge Liu 刘舸

Google Benevity Chinese Name

GU Ying 顾鹰

Guan Feng 管枫

Guangxing Li 李广兴

Guanliang Li 黎冠良

Haichao Lu 卢海超

Haiyan Li 李海燕

HAN Guowen 韩国文

Hanzhuang liang 梁晗庄

Hao Chen 陈皞

he zhang

Heng Hao 郝蘅

Henry Fang 方恒睿

Hongbin Wei 危洪斌

Hongbin Wu 吴红斌

Hongmei LI 李红梅

HU Bin 呼斌

HU Jiankun HU Jiankun

HU Ping 胡平

Huang Jesse

HUANG Ping 黄平

Huang Wei

HUANG Zhongqiang 黄忠强

Huang, Xuefei 黄雪飞

Huifeng zhu 朱汇峰

Jerry Zhou 周强

JIANG Min 江

JIANG Xiong 江雄

Jianhui He 何剑辉

Jin Zusheng 金祖胜

Jingling Lin 林静静

Jun Gao & Zhirong 高峻,陈志荣

Junchen Du 杜俊忱

KE Lei

KE Yao

Kun Qian 钱坤

Lei Li 李磊

LI Jinyu 李金宇

LI Xin 李昕

LIN Xintian 林新天

Liu Carolyn

LIU Chang

LIU Dongzi 刘冬子

LIU Ligon & Yuanfang Liu 许猛

LIU Tantan

Liu Xinle

Liu Zhijun

LU Dawei

Lu Kunxiong 卢坤雄

LU Pinchao 吕品超

LUO Jiafu 骆稼夫

Min Jie 揭敏

MU Qing, Katherine 牧青

PAN Chanjuan Chinese Name

PAN Xiaodong 潘晓东

Patrick Chen 陈林元

Pei, Liming

Peng Qin 秦鹏

Qian Shen 申倩

QIAO Zhihua 乔志华

Qilin Zhang 张岐林

Rita

Rongqi Chen 陈荣奇

Run Li 李润

SHE Min 佘敏

Shuangxing Dai 戴双星

Sophie Wang and Ted Hou

SU Riqi 苏日启

SUN Ning 孙宁

SUN Yudong 孙毓栋

TAN, Xuehuan

WAN Zhendong

WANG Bin

WANG Chunpeng, Yu Jiaming 王春鹏, 于佳名

Wang Daoyan 王道艳

WANG Jinsong/FANG Kun 王劲松/方鲲

WANG Junhua 汪军华

WANG Yong

WANG Zhou

Wei Wang

Wei Zhou Zhou Wei

WU Changxun 吴昌勋

Wu Huawen

Wu Mingqiao 吴明桥

WU Wei

XIA Jun 夏俊

Xia Wang 王夏

XIANGWEI Deng 邓湘伟

Xiaoge Su

Xiaowei An 安晓微

Xiaoye Li 李晓晔

Xiaqian Wu 吴夏倩

Xidong Deng 邓锡东

Xin Huang 黄欣

Xin Li via Falecie Family Foundation 李昕

Xinhui Tang 唐欣晖

XIONG Shan 熊珊

XU Beisi 徐贝思

XU Chicheng 徐赤诚

XU Jiuru 徐九如

Xu Junwei

xue Rui 芮雪

Yan Mi 严密

YANG Jie 杨洁

Yang Wang 王洋

Yao Qian

YUAN Jun 袁军

Yuqian Gu 顾宇谦

ZHANG Deqiang 张德强

ZHANG Pusheng & WANG Yinghui (968)

Zhang Qingxing 张庆星

ZHAO Jun 赵军

ZHAO Shiwei 赵世伟

Zheng Ma

Zheng Yingsui

ZHONG Weiqing

ZHU Chang 朱畅

ZHU Jun 祝均

Zhu Shuyang

ZHU Suyang

Ziqing Liu 刘子青

Anonymous
Baoshi Yan
BIN LIAN 连兵
Bodong Zhang 张博栋
CAO Youfu 曹友福
CAO Yuqun 曹育群
Chaoxing Lin 林朝兴
CHEN Baowei 陈保伟
CHEN Jianfa 陈建发
Chen Li 李辰
CHEN Tianbing 陈天兵
CHEN Xu
Chen, Charles
Chuanmin Hu 胡传民
Dai Hui
DENG Bihe 邓必河
DENG Yaobing 邓要兵
DING Zhongli 丁仲莉
DONG Yifei
Dongxian Yao
DU SenBei 杜森北
Du Yingzhou 杜英洲
Evelyn Sun 孙汝佳
Fan Hua-Jun
Forrest, Jean 林菁
GAO Yongjian
Ge Liu 刘舸
Google Benevity Chinese Name
GU Ying 顾鹰
Guan Feng 管枫
Guangxing Li 李广兴
Guanliang Li 黎冠良
Haichao Lu 卢海超
Haiyan Li 李海燕
HAN Guowen 韩国文
Hanzhuang liang 梁晗庄
Hao Chen 陈皞
he zhang
Heng Hao 郝蘅
Henry Fang 方恒睿
Hongbin Wei 危洪斌
Hongbin Wu 吴红斌
Hongmei LI 李红梅
HU Bin 呼斌
HU Jiankun HU Jiankun
HU Ping 胡平
Huang Jesse
HUANG Ping 黄平
Huang Wei
HUANG Zhongqiang 黄忠强
Huang, Xuefei 黄雪飞
Huifeng zhu 朱汇峰
Jerry Zhou 周强
JIANG Min 江
JIANG Xiong 江雄
Jianhui He 何剑辉
Jin Zusheng 金祖胜
Jingling Lin 林静静
Jun Gao & Zhirong 高峻,陈志荣
Junchen Du 杜俊忱
KE Lei
KE Yao
Kun Qian 钱坤
Lei Li 李磊
LI Jinyu 李金宇
LI Xin 李昕
LIN Xintian 林新天
Liu Carolyn
LIU Chang
LIU Dongzi 刘冬子
LIU Ligon & Yuanfang Liu 许猛
LIU Tantan
Liu Xinle
Liu Zhijun
LU Dawei
Lu Kunxiong 卢坤雄
LU Pinchao 吕品超
LUO Jiafu 骆稼夫
Min Jie 揭敏
MU Qing, Katherine 牧青
PAN Chanjuan Chinese Name
PAN Xiaodong 潘晓东
Patrick Chen 陈林元
Pei, Liming
Peng Qin 秦鹏
Qian Shen 申倩
QIAO Zhihua 乔志华
Qilin Zhang 张岐林
Rita
Rongqi Chen 陈荣奇
Run Li 李润
SHE Min 佘敏
Shuangxing Dai 戴双星
Sophie Wang and Ted Hou
SU Riqi 苏日启
SUN Ning 孙宁
SUN Yudong 孙毓栋
TAN, Xuehuan
WAN Zhendong
WANG Bin
WANG Chunpeng, Yu Jiaming 王春鹏, 于佳名
Wang Daoyan 王道艳
WANG Jinsong/FANG Kun 王劲松/方鲲
WANG Junhua 汪军华
WANG Yong
WANG Zhou
Wei Wang
Wei Zhou Zhou Wei
WU Changxun 吴昌勋
Wu Huawen
Wu Mingqiao 吴明桥
WU Wei
XIA Jun 夏俊
Xia Wang 王夏
XIANGWEI Deng 邓湘伟
Xiaoge Su
Xiaowei An 安晓微
Xiaoye Li 李晓晔
Xiaqian Wu 吴夏倩
Xidong Deng 邓锡东
Xin Huang 黄欣
Xin Li via Falecie Family Foundation 李昕
Xinhui Tang 唐欣晖
XIONG Shan 熊珊
XU Beisi 徐贝思
XU Chicheng 徐赤诚
XU Jiuru 徐九如
Xu Junwei
xue Rui 芮雪
Yan Mi 严密
YANG Jie 杨洁
Yang Wang 王洋
Yao Qian
YUAN Jun 袁军
Yuqian Gu 顾宇谦
ZHANG Deqiang 张德强
ZHANG Pusheng & WANG Yinghui (968)
Zhang Qingxing 张庆星
ZHAO Jun 赵军
ZHAO Shiwei 赵世伟
Zheng Ma
Zheng Yingsui
ZHONG Weiqing
ZHU Chang 朱畅
ZHU Jun 祝均
Zhu Shuyang
ZHU Suyang
Ziqing Liu 刘子青