2020 Honor Roll

AllianceBernstein
Amazon Smile
ATT
Baoshi Yan
Bin Yang
Binbin Huang 黄彬彬
Caizhi Xu 徐才志
CAO Yuqun 曹育群
causecast
CHANG Ya 昌娅
CHEN Baowei 陈保伟
CHEN Bin 陈斌
Chen Cao
CHEN Charles
CHEN Jianfa 陈建发
CHEN Jindong 陈劲东
CHEN Kaifeng
CHEN Longbin 陈龙斌
Chen ping 陈平
CHEN Zeyong 陈泽勇
Cheng Li 李程
Chi Tang
Chuanzhu Xu 徐传祝
Chulan Zeng 曾楚兰
Chunyu Jiang 蒋春雨
Cong Fu
DENG Bihe 邓必河
Deng Xiaodi 邓晓堤
Desmund Liu
Dong Xu 董旭
Duan Yi 段屹
Enhao Song
FAN Huajun 范华军
Fanhuan Zhou 周凡欢
Fei Han
Fei Wu Fei Wu
Feng Bi 毕峰
Frank Xia
Fred Chen
GONG Boqing
Google
GU Hao 顾昊
GUAN Huapeng 管华鹏
Guangxing Li 李广兴
Guohui Deng
Haichao Lu 卢海超
Haifei Cheng 程海飞
Hao Wang
Haoran Ma 马昊然
He Jiang 江贺
Hongyu Li 李宏煜
HU Jiankun HU Jiankun
HU Rongxiang 胡荣湘
Hua Wei
Huan Liao
HUANG He Harry 黄河
HUANG Jiu-Qi
HUANG Ping 黄平
HUANG Senhua 黄森华
HUANG Xuqing 黄旭卿
Intel Foundation
JIANG Fan 江帆
JIANG Guanhua Bonner 江冠华
JIANG Shawn 江雄
Jiangquan Zhang 张江泉
Jiayao Hu 胡佳尧
Jin jiajia 金佳佳
Jin Zhou
Jinhua Wu 吴津华
Jixia Dai
junjun yu 俞俊俊
Kai Zhao
KE Yao
Lecheng Zhang 张乐诚
Lei Niu 牛磊
Leo Yang
LI Liang 李梁
Li Yishuai 李弈帅
LI Yunrui 李运睿
Li Zepeng 李泽鹏
LI Zhaofeng 李兆丰
Li Zhu
Liangliang Cao 曹亮亮
LIN Xintian 林新天
Linglin Yu
Liu Chang
Liu Fang
LIU Huan Sophie
Liu Jianghong 刘江虹
LIU Tantan
Liu Xiang
Louis Gong
LU Dawei
LUO Jiafu 骆稼夫
Meng Pang
Min Bai 白敏
Mr Duncan 邓宇翔
Ning Zhang
Niu Lei 牛磊
PAN Yanping
Panxu Zhang
PEI Liming 裴黎明
Peng Changzhe 彭常哲
Peng Qin 秦鹏
Qi hao 齐昊
Qian Li
Qin Zou 邹青
Qing Ye
Qingpo Cai
Qingze 王庆泽
Qualcomm Inc.
Rita
Rong Xinhua 荣新华
Sam You
SHE Min 佘敏
Sheng Guo
Shi Minghui 施明慧
Shihong Chi Chi
Shuangxing Dai 戴双星
Song Luan
Songbo Jin 金松波
Sophie Wang
SU Riqi 苏日启
Sun Changhong 孙常鸿
SUN Dehui 孙德晖
SUN Guoxi 孙国喜
SUN Huanhuan
Sun Jingzhen
Sun Weiqiang 孙卫强
Suyu Pan
Tan Minghui
TAN, Xuehuan
Tianbo Gu
Tom Tang
UnitedWay
WANG Bin
WANG Dongjie 王东杰
WANG Haitao 王海涛
WANG Jinsong/FANG Kun 王劲松/方鲲
WANG Qingze
Wang Sophie
Wang Xinghua
WANG Zhaorong 王赵戎
WANG Ziyang 王子扬
WEI Dong 韦东
Wei Guo
Weikeng Chen 陈炜铿
Weimin Zhou 周为民
Weiping Liao 廖维平
Weizhe Zhou Weizhe Zhou
Wen Zhong
Wenlin Hu
WU Guanghua George 吴广华
WU Jianbing
Xiang Niu
Xiansi Wang 王宪思
XIAO Qingjun 萧庆军
Xiaofang Meng
Xiaofeng Zhou
Xiaoning Yue
Xin Li via Falecie Family Foundation 李昕
Xiongwei Xie
XU Beisi 徐贝思
XU Guang
XU Jiuru 徐九如
XUAN Ke
Yalun Qin
YANG Sha 杨沙
YANG Wei
Yangzi Liu
Yanjing Zhang
YAO Hongyi
yi zhang
Ying Lu
Yingying Zeng 曾莹滢
Yiyan Chen 陈贻研
Yong Wu
Yourcause
Yu Chen
Yu Gong 龚雨
Yu, Xiaofang 余晓芳
YUAN Jun 袁军
yuanbo Zhang
Yue Lin 林悦
Yun Wu 吴云
Zaiyao Fei 费再瑶
ZENG Yingying 曾莹滢
ZHANG Bing 张兵
ZHANG Deqiang 张德强
ZHANG Jian 张健
ZHANG Lin 张林
Zhang Qingxing 张庆星
Zhang Weihua 张卫华
ZHANG Zhongyu 张仲峪
Zhankui Cao 曹占魁
ZHAO Jun 赵军
Zhaozhu Li 李昭竹
Zhe Yuan
Zhen Chen
Zhen Wang 王珍
Zhenchen Hong 洪振尘
Zhenghe Jin 金正和
Zhenguang Huang
zhicheng Cui
Zhipeng Yao
Zhiyuan Zhu 朱志远
ZHU Jun 祝均